Multi-store: E-shops - Ιστοσελίδες

Κατηγορίες Multi-store →

Κύριες Κατηγορίες | 66100.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Νομού Δράμας

News

Δράμα: Έως αύριο οι αιτήσεις για την ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής στο ΔΙΕΚ

 

Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας λειτουργεί το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και  το Α χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2016-2017 οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται έως  αύριο 15 Σεπτεμβρίου 2016 (9.00π.μ έως 13.00μ.μ.).

Σκοπός του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης(Σ.Ε.Κ.).

Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ, διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Στο πρώτο εξάμηνο του Δ.Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) δευτεροβάθμιας σχολής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα καθορίζεται σε τριάντα (30).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

1) Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη σχολή)

2) Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)

5) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα

6) Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

7) Βεβαίωση ΑΜΚΑ Τα δικαιολογητικά προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.6της αριθμ.5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων »Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στην Γεν.Γραμμ.Δια Βίου Μάθησης(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»(ΦΕΚ1807 Β’) Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Το διδακτικό έτος στο Δ.Ι.Ε.Κ. άρχεται την 1η Οκτωβρίου.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. βρίσκεται Ιπποκράτους τέρμα (100 μέτρα πριν το Γ.Ν. Δράμας) Τηλ .επικοινωνίας 2521350279 (Διευθύντρια)

Το Πρόγραμμα της 3ης Επιστημονικής Νοσηλευτικής Διημερίδας του Νοσοκομείου Δράμας

Το Τελικό Πρόγραμμα της 3ης Επιστημονικής Νοσηλευτικής Διημερίδας που θα διεξαχθεί 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2016 στη Δράμα και στο Ξενοδοχείο Κούρος έχει ως εξής:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 23-24/9/2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερμείδης Χρήστος

ΜΕΛΗ: Βουλτσιάδου Θωμαή

Βούλτσιου Μαρίνα

Δημητριάδου Ιωάννα

Δούκα Κυριακή

Ιγγλίζογλου Ελένη

Θεοδωρίδου Σταυρούλα

Κρικοπούλου Κωνσταντίνα

Μαυρίδου Μαρία

Μήτρου Χρύσα

Μοναστηρίδου Βασιλική

Μπαρουξάκη Βίκυ

Μωυσίδου Ηλιανή

Παλασίδης Δήμος

Παπαθεοδοσιάδου Λευκοθέα

Παρσή Αναστασία

Σιρλαντζής Ιάκωβος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΜΕΛΗ: Μπερμπερίδου Δήμητρα

Στεφανίδου Παναγιώτα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Επαγγελματικά και Εκπαιδευτικά θέματα
Επείγουσα, Εντατική και Καρδιολογική νοσηλευτική
Παιδιατρική Νοσηλευτική
Ποιότητα και Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Υγείας
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Παθολογική και Ψυχιατρική Νοσηλευτική
Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
Χειρουργική Νοσηλευτική
E – Posters
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Οικονομικά της Υγείας
Περιβάλλον και Υγεία

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9/2016

ΑΙΘΟΥΣΑ KOUROS

8:30-9:30 Εγγραφές

9:30-10:15 Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Επαγγελματικά και Εκπαιδευτικά Θέματα

Προεδρείο: Νικολαίδου Μαγδαληνή, Κοσπάτη Ελένη

ΕΑ1 «Η Νοσηλευτική έχει φύλο;»

Μπακιρτζίδου Κωνσταντία

ΕΑ2 «Λάθη κατά τη χορήγηση φαρμάκων και Ηλεκτρονικός Φάκελος Νοσηλείας»»

Φλωράκη Χαρίκλεια

ΕΑ3 «Μέτρηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας με το ερωτηματολόγιο P.R.I.W.A (Psychosocial Risks and Impacts in the Workplace Assessment)-Αποτελέσματα και προτεινόμενες δράσεις»

Καμπάνταη Μαρία, Βασιλειάδης Κοσμάς

ΕΑ4 « Αγαπημένοι μου συνάδελφοι-Συνάδελφοί μου»

Τοπαλίδου Σοφία

10:15-11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Οικονομικά της Υγείας

Προεδρείο: Πεχλιβάνη Μαρία, Τοπαλίδου Σοφία

ΕΑ5 «Ανάλυση SWOT σε δημόσιο Νοσοκομείο»

Κωνσταντινίδου Μαρία, Αγελαδάρη Ειρήνη, Χασαπίδου Σεβαστή

ΕΑ6 «Λειτουργίες της Διοίκησης ενός Νοσοκομείου»

Ντιούδη Παγώνα, Μουτάφη Κυριακή, Τσαπαρίδου Αικατερίνη

ΕΑ7 «Ο Νοσηλευτής στο Εθνικό σύστημα Υγείας: Διευρυμένος ρόλος-Θεωρίες υποκίνησης»

Μαχαιρίδης Χαράλαμπος, Βεργίδης Κώστας

ΕΑ8 «Κλειστοί προϋπολογισμοί σε δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Μια εναλλακτική μικροοικονομική προσέγγιση.Η περίπτωση του Γ.Ν Γιαννιτσών»

Ντιούδη Παγώνα, Μουτάφη Κυριακή, Τσαπαρίδου Αικατερίνη, Βολοβότση Παρασκευή, Λεοντούδη Αναστασία, Παναγιωτίδου Ελένη, Πουλίδου Ελένη, Τζιωρτζίδου Μαρία

ΕΑ9 «Οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών θεραπειών»

Σωτηριάδης Γεώργιος, Ιωαννίδου Παρασκευή

11:00-12:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Περιβάλλον και Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Προεδρείο: Ντιούδη Παγώνα, Πράσατζη Μαρίνα

ΕΑ11 «Ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι στο μητρικό γάλα»

Ορφανίδου Χαρίκλεια, Καραγκούνη Σοφία Μαρία Αντωνία, Λεοντιάδης Λεόντιος

ΕΑ12 «Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και Υγεία»

Παρασκευοπούλου Ελισσάβετ

ΕΑ13 «Η διερεύνηση των προβλημάτων των μεταναστών φοιτητών και η σχέση τους με την ψυχοπαθολογία»

Τσουμάνη Ευαγγελία, Τσουμάνη Αγαθή, Αγελαδάρη Ειρήνη, Χασαπίδου Ειρήνη, Κωνσταντινίδου Μαρία

ΕΑ14 «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα»

Νάκου Αγνή, Λέτσιος Κωνσταντίνος

ΕΑ15 «Μελέτη των πολιτικών Υγείας που εφαρμόζονται στους ασθενείς των προσφυγικών-μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ελλάδα (Ελληνικό Κράτος-Οργανισμοί)»

Σιδηρόπουλος Συμεών, Βοζίκης Αθανάσιος, Κρήτας Δημήτριος

ΕΑ16 «Το παθητικό κάπνισμα και οι επιπτώσεις του στην Υγεία, στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σιαχπαζίδου Δήμητρα, Σοφίτης Παντελεήμων

12:00-12:30 Διάλειμμα-Μπουφές

12:30-13:00 E-Posters

Προεδρείο: Μουτεσίδου Ειρήνη, Μουρατίδου Αγάπη

ΕP1 «Η ΄΄φαντασίωση΄΄ της ενηλικίωσης μέσα από το αλκοόλ»

Χατζηγεωργίου Ελισάβετ, Τσοτουλίδου Νίνα

ΕΡ2 «Εξωσωματική γονιμοποίηση και stress- Stress και εξωσωματική γονιμοποίηση»

Χατζηγεωργίου Ελισάβετ, Τσοτουλίδου Νίνα

ΕΡ3 «Ηγεσία και παρακίνηση στη Νοσηλευτική (Προϊστάμενος-Ηγέτης»

Αντωνίου Αθανάσιος, Κασάπη Ασημένια

ΕΡ4 «Monitoring-Αιμοδυναμική παρακολούθηση»

Αντωνίου Αθανάσιος, Κασάπη Ασημένια

ΕΡ5 «Διερεύνηση και αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα»

Χαρλά Κωνσταντίνα, Βοζίκης Αθανάσιος

ΕΡ6 «Μελέτη του Συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout) στους εργαζομένους του Π.Γ.Ν Αττικής ΄΄Κ.Α.Τ΄΄»

Τσαντίλη Ιωάννα, Βοζίκης Αθανάσιος

ΕΡ7 «Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος (GISTs)»

Γορτσίδου Αναστασία, Παπαντώνη Εύα, Αυγουστίδου Ιωάννα

13:00-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι: «Μητρικός Θηλασμός»

Πρόεδροι-Συντονιστές: Κότιου Αικατερίνη, Κυριακίδης Δημήτριος

ΕΙΣ1: «Μηχανισμός παραγωγής μητρικού γάλακτος»

Κυριακίδης Δημήτριος

ΕΙΣ2: «Μητρικός θηλασμός: Μύθοι και αλήθειες»

Σιδηροπούλου Όλγα

ΕΙΣ3: «Μητρικός θηλασμός και λοιμώξεις- Μητρικός θηλασμός και λήψη φαρμάκων»

‘Ελκα Αγνή

ΕΙΣ4: «Τμήμα Ψυχοπροφυλακτικής προετοιμασίας τοκετού και μητρικού θηλασμού Γ. Ν. Δράμας»

Μοναστηρίδου Βασιλική

ΕΙΣ5: «Ανατροφοδότηση για την λειτουργία των μαθημάτων θηλασμού στο Γ. Ν. Δράμας»

Στεφανίδου Παναγιώτα

14:45 Μεσημβρινή διακοπή

16:45-18:30 Κλινικό Φροντιστήριο: «Η συμβολή των νοσηλευτικών τμημάτων στην ασφαλή μετάγγιση των παραγώγων αίματος»

Υπεύθυνη: Αργυρού Ασπασία

Προμεταγγισιακή φάση: Διαθέσιμα παράγωγα αίματος – διαχείριση των δειγμάτων αίματος του ασθενούς προς την Αιμοδοσία (Χαραλάμπους Αναστασία)
Φάση μετάγγισης παραγώγων αίματος στην κλινική: Συνθήκες μετάγγισης παραγώγων αίματος-Επιτήρηση ασθενούς (Νικολοπούλου Σπυριδούλα)
Αντιδράσεις από μετάγγιση παραγώγων αίματος: Άμεση αντιμετώπιση του ασθενούς από τον/την νοσηλευτή (Αργυρού Ασπασία)

18:45-20:15 Στρογγυλό Τραπέζι: «Πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων»

Πρόεδροι-Συντονιστές: Παντελίδου Ελένη, Πεσιρίδης Θεόδωρος

ΕΙΣ6: «Ανάγκη συστηματοποιημένης πρόληψης στην Ελλάδα στις καρδιαγγειακές παθήσεις»

Kέτσιου Καλυψώ

ΕΙΣ7: «Αποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα πολιτικών πρόληψης στην Ελλάδα»

Κοτσάνη Κωνσταντία, Αγγου Μαρία,

ΕΙΣ8: «Θεραπεία ή πρόληψη: τι μας κοστίζει πιο πολύ;»

Αναγνώστου Αλεξάνδρα

ΕΙΣ9: «Η θέση της πρόληψης στην ελληνική πραγματικότητα»

Κουλούρης Αθανάσιος

ΕΙΣ10: «Συμπράττοντας οι Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρόληψη της Καρδιαγγειακής Νόσου. Παρουσίαση πρωτοκόλλου πληθυσμιακού ελέγχου καρδιαγγειακού κινδύνου με τη χρήση του heartscore σε νησιωτική περιοχή»

Ευκαρπίδης Απόστολος, Ιωαννίδου Φαίδρα

20:15-20:30 Διάλεξη: « Η Επικοινωνία και ο ρόλος αυτής στη μείωση των διενέξεων μεταξύ επαγγελματιών Υγείας και ασθενών»

Λυπηρίδου Δέσποινα

Προεδρείο: Βασιλειάδης Κοσμάς

21:00 Τελετή Έναρξης

Εναρκτήρια Ομιλία: «Το Φορτίο του Φροντιστή»

Δημολιάτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης, MD, MPH, MedEd, PhD, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

22:00 Επίσημο Δείπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9/2016

ΑΙΘΟΥΣΑ KOUROS

08:30-09:00 Εγγραφές

09:15-10:15 Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Παθολογική και Ψυχιατρική Νοσηλευτική

Προεδρείο: Γκίδη Αικατερίνη, Αθανασιάδου Μαρία

ΕΑ17 «Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο»

Μαστορή Αναστασία, Τσακάλου Μαρία

ΕΑ18 «Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού-Εκπαιδευτικοί και γονείς»

Τσακάλου Μαρία, Μαστορή Αναστασία

ΕΑ19 «Ψυχοπαθολογία και Stress-Stress και Ψυχοτραυματική εμπειρία»

Αγγελή Εμμανουέλα

ΕΑ20 «Αντιμετωπίζοντας θεραπευτικά την εφηβική κατάθλιψη»

Αγγελή Εμμανουέλα

ΕΑ21 «Πένθος και παιδί»

Παλασίδου Αικατερίνη , Παλασίδου Μαρία

ΕΑ22 «Ο ρόλος του Νοσηλευτή στη διαφορική διάγνωση ασθενών με πιθανό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)»

Ταντανόζη Ελένη, Ξάνθης Ανδρέας, Ερμείδης Χρήστος

ΕΑ23 «Χορήγηση οξυγόνου στα νεογνά-Παρακολούθηση»

Χαρδαβέλα Μαγδαληνή

ΕΑ24 «Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις χορήγησης υπερβαρικού οξυγόνου»

Τσαμπαλάκη Ζωή, Τσαμαλίκου Μαρία

10:15-11:00 Διάλεξη-Συζήτηση με το κοινό: «Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές»

Στεφανάκης Aναστάσης

Προεδρείο: Γούναρη Μαρία

11:00-12:30 Στρογγυλό Τραπέζι: «Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Συγγραφής του Κανονισμού Λειτουργίας Χειρουργείου & η εφαρμογή του στο Κλινικό Έργο»

Πρόεδροι-Συντονιστές: Ζούγκου Θεώνη, Κιαμίλη Σταυρούλα

ΕΙΣ11: «Διοικητικά θέματα και Καθηκοντολόγια προσωπικού χειρουργείου»

Εμφιετζή Ελευθερία

ΕΙΣ12: «Λοιμώξεις»

Καραπάνου Αμαλία

ΕΙΣ13: «Κανονισμός Αναισθησιολογικού Τμήματος»

Αρωνιάδας Απόστολος

ΕΙΣ14: «Διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης»

Ρηγάκης Μύρων

ΕΙΣ15: «Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χειρουργείων»

Κτενίδου Δήμητρα

12:30-13:00 Διάλειμμα-Μπουφές

13:00-13:15 Διάλεξη: «Η Κλινική έρευνα στην Ελλάδα»

Dr. Αντιόπη Βουλτσιάδου-Τουλή

Προεδρείο: Δρ. Παπαγεωργίου Κοσμάς

13:15-13:30 Διάλεξη: «Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης-Φορέας Προσφοράς»

Στεφανίδης Κωνσταντίνος

Προεδρείο: Καραγκιοζίδου Σοφία

13:30-14:15 Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Καρδιολογική Νοσηλευτική

Προεδρείο: Δαλαλά Δάφνη, Τσούκα Αγγελική

ΕΑ25 «Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας»

Μωυσίδου Δανάη, Αμπατζίδου Φωτεινή

ΕΑ26 «Χειρουργική αντιμετώπιση μεσοκολπικής επικοινωνίας»

Μωυσίδου Δανάη, Αμπατζίδου Φωτεινή, Μαλέογλου Ελένη, Αβραμίδου Ιωάννα, Μπακατσέλου Χριστίνα, Λελέκη Καλλιόπη

ΕΑ27 «Κλινικές και βιοχημικές παράμετροι σε διαβητικούς ασθενείς με NStemi εμφράγματα του μυοκαρδίου»

Χατζηελευθερίου Χρήστος, Τσαγκρίδη Αλίκη, Σαατζόγλου Βασιλική, Κωνσταντινίδης Περικλής, Τσαουσίδης Αδάμ, Ουζουνίδης Ιωάννης

ΕΑ28 «Κλινικές και βιοχημικές παράμετροι σε ασθενείς με NStemi εμφράγματα του μυοκαρδίου»

Χατζηελευθερίου Χρήστος, Τσαγκρίδη Αλίκη, Σαατζόγλου Βασιλική, Κωνσταντινίδης Περικλής, Τσαουσίδης Αδάμ, Ουζουνίδης Ιωάννης

14:30 Λήξη Διημερίδας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9/2016

12:30-15:30 Κλινικό Φροντιστήριο: «Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κλινικούς εκπαιδευτές»

Υπεύθυνοι-Παρουσίαση: Καραντζούλα Ευαγγελία, Ορφανίδου ΧαρίΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

– Αθανασιάδου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας

– Βασιλειάδης Κοσμάς, Νοσηλευτής ΤΕ MSc, Προϊστάμενος ΤΕΙ Γ.Ν Δράμας

– Γκίδη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Γ.Ν Δράμας

– Γούναρη Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Προϊσταμένη ΤΕΠ Γ.Ν Δράμας

– Δαλαλά Δάφνη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας

– Ζούγκου Θεώνη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α Λαϊκό

– Καραγκιοζίδου Σοφία, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη ΜΕΠ Γ.Ν Δράμας

– Κιαμίλη Σταυρούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης & Ποιότητας Γ.Ν.Α Λαϊκό

– Κοσπάτη Ελένη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν Δράμας

– Κότιου Αικατερίνη, Μαία ΤΕ MSc, Προϊσταμένη Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας

– Κυριακίδης Δημήτριος, Επιμελητής Α’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας

– Μουρατίδου Αγάπη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη ΩΡΛ-Οφθ.-Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας

– Μουτεσίδου Ειρήνη, Προϊσταμένη Χειρουργικού Τομέα Γ.Ν Δράμας

– Νικολαίδου Μαγδαληνή, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Υπεύθυνη ΜΕΘ Γ.Ν Δράμας

– Ντιούδη Παγώνα, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών

– Παντελίδου Ελένη, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc©, Προϊσταμένη 1ου Νοσηλευτικού τομέα Ν.Υ Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο

– Δρ. Παπαγεωργίου Κοσμάς, Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας

– Πεσιρίδης Θεόδωρος, Νοσηλευτής ΠΕ MSc, PhD Προϊστάμενος Β&Γ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο

– Πεχλιβάνη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη Γραφείου Κίνησης Ασθενών Γ.Ν Δράμας

– Πράσατζη Μαρίνα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Χειρουργείων Γ.Ν Δράμας

– Τοπαλίδου Σοφία, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc©, Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν Δράμας

– Τσούκα Αγγελική, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Προϊσταμένη Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αβραμίδου Ιωάννα, Νοσηλεύτρια ΔΕ, Καρδιοχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου»
Αγγελή Εμμανουέλα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΜΕΛΠ Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Αγγου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, PhD© Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τομέα Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Αγελαδάρη Ειρήνη, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Γ.Ν. Κιλκίς
Αμπατζίδου Φωτεινή, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Αναγνώστου Αλέκα, Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Κέντρο Υγείας Θέρμης Θεσσαλονίκη
Αντωνίου Αθανάσιος, Νοσηλευτής, Διοίκηση (Μάνατζμεντ) Επιχειρήσεων ΠΕ, MBA, ΜΕΘ Παίδων, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Αργυρού Ασπασία, Αιματολόγος MD, MSc. Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ ΝΥ Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Αρωνιάδας Απόστολος, Νοσηλευτής Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α Λαϊκό
Αυγουστίδου Ιωάννα, Νοσηλεύτρια, MSc©, Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ
Βασιλειάδης Κοσμάς, Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Προϊστάμενος ΤΕΙ Γ.Ν. Δράμας
Βεργίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βοζίκης Αθανάσιος, Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Βολοβότση Παρασκευή, Προϊσταμένη Ορθοπεδικής/Ω.Ρ.Λ. Κλινικής, Γ.Ν. Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Dr. Βουλτσιάδου-Τουλή Αντιόπη, Μοριακή Βιολόγος-Γενετίστρια, Msc, PhD, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης / Εταιρεία Zeincro
Γορτσίδου Αναστασία, Νοσηλεύτρια, Γ΄Χ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Δημολιάτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης, MD, MPH, MedEd, PhD, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Έλκα Αγνή, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας
Εμφιετζή Ελευθερία, Νοσηλεύτρια, MSc in Ph, Κλινική Εκπαιδεύτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Ερμείδης Χρήστος, Νοσηλευτής ΠΕ MSc, Προϊστάμενος Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν Δράμας
Ευκαρπίδης Απόστολος, Νοσηλευτής MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας & MSc στη Δημόσια Υγεία (χρόνια νοσήματα), Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Σύρου
Ιωαννίδου Παρασκευή, Νοσηλεύτρια ΤΕ ,Θ.Χ.Π. παράρτημα Δράμας
Ιωαννίδου Φαίδρα, Νοσηλεύτρια ΤΕ ΜSc Προϊσταμένη Νεφρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Καμπάνταη Μαρία, Ψυχολόγος, MSc ΔΜΥ, Γ.Ν. Δράμας
Καραγκούνη Σοφία Μαρία Αντωνία, Σπουδάστρια Νοσηλευτικής, Χημικός, Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, Αθήνα
Καραπάνου Αμαλία, MSc, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Κασάπη Ασημένια, Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Κλινική, Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
Κέτσιου Καλυψώ, Νοσηλεύτρια ΤΕ ΜSc © ΜΕΠ Β&Γ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ .Ιπποκράτειο
Κοτσάνη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΤΕ ΜSc Παιδιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Κουλούρης Αθανάσιος: Νοσηλευτής ΤΕ Αναπληρωτής προϊστάμενος ΤΕΠ Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Κρήτας Δημήτριος, Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων, Οργανισμός με Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε.
Κτενίδου Δήμητρα, Νοσηλεύτρια Χειρουργείου Ειδικοτήτων, Γ.Ν.Α Λαϊκό
Κυριακίδης Δημήτριος, Επιμελητής Α’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας
Κωνσταντινίδης Περικλής, Ειδικευόμενος Ιατρός, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας
Κωνσταντινίδου Μαρία, Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο
Λελέκη Καλλιόπη, Προϊσταμένη, Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Λεοντιάδης Λεόντιος, Διευθυντής Ερευνών, Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Αθήνα
Λεοντούδη Αναστασία, Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής/Σ.Μ., Γ.Ν. Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Λέτσιος Κωνσταντίνος, Νοσηλευτής T.E. MSc, Παθολογική κλινική Γ.Ν..Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Λυπηρίδου Δέσποινα, Δικηγόρος Ιατρικής Δικαίου και Βιοηθικής, Εκπαιδευμένη Μεσολαβήτρια
Μαλέογλου Ελένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Μαστορή Αναστασία, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο Γ.Ν.Καβάλας
Μαχαιρίδης Χαράλαμπος, Υπάλληλος Διοικητικών Υπηρεσιών TE, MSc, Ψυχιατρική κλινική «Ελευθερία» Medisol Νοσηλευτική Καβάλας Α.Ε.
Μοναστηρίδου Βασιλική, Μαία Τ.Ε., Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας
Μουτάφη Κυριακή, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα, Γ.Ν.Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Μπακατσέλου Χριστίνα, Νοσηλεύτρια ΔΕ, Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Μπακιρτζίδου Κωνσταντία, Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Msc©, Μονάδα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. Ξάνθης
Μωυσίδου Δανάη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Msc, Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Νάκου Αγνή, Νοσηλεύτρια T.E. MSc, Χειρουργική κλινική Γ.Ν..Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Νικολοπούλου Σπυριδούλα, Νοσηλεύτρια Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Ντιούδη Παγώνα, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Ξάνθης Ανδρέας, Επιμελητής Α’ PhD, Παθολογική Κλινική Γ.Ν Δράμας
Ορφανίδου Χαρίκλεια, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MEd, Γ. Ν. «Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα», Αθήνα
Ουζουνίδης Ιωάννης, Ειδικευόμενος Ιατρός, Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας
Παλασίδου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, University of Florence, Δράμα
Παλασίδου Μαρία, Φοιτήτρια Ψυχολογίας, University of Plovdiv
Παναγιωτίδου Ελένη, Προϊσταμένη Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Παπαντώνη Εύα, Νοσηλεύτρια, MSc©, Γ΄Χ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Παρασκευοπούλου Ελισάβετ, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια ΠΕ, MSc Νανοεπιστήμες, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βασιλείας, Ειδική Σύμβουλος Διατροφής, Καβάλα
Πουλίδου Ελένη, Προϊσταμένη Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν. Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Ρηγάκης Μύρων, Νοσηλευτής Χειρουργείου Γενικής Χειρουργικής & Μεταμοσχεύσεων, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Σαατζόγλου Βασιλική, Ειδικευόμενη Ιατρός, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας
Σιαχπαζίδου Δήμητρα, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, Msc ΄΄Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας΄΄ Φοιτήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
Σιδηρόπουλος Συμεών, Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων, Οργανισμός με Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε.
Σιδηροπούλου Όλγα, Μαία Τ.Ε, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας
Σοφίτης Παντελεήμων, Νοσηλευτής ΤΕ, Msc ΄΄Ψυχική Υγεία – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας΄΄
Στεφανάκης Αναστάσης, Instructor Emergo Train System Διασώστης / Εκπαιδευτής ΕΚΑΒ, Ιδρυτικό μέλος Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES
Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Φυσικοθεραπευτής Τ.Ε., ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
Στεφανίδου Παναγιώτα, Μαία Τ.Ε., Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας
Σωτηριάδης Γεώργιος, Νοσηλευτής ΤΕ, Msc©, ΜΕΘ Γ.Ν. Δράμας
Ταντανόζη Ελένη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ Γ.Ν. Δράμας
Τζιωρτζίδου Μαρία, Προϊσταμένη Τ.Ε.Π., Γ.Ν. Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Τοπαλίδου Σοφία, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc©, Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Γ.Ν. Δράμας
Τσαγκρίδη Αλίκη, Ειδικευόμενη Ιατρός, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας
Τσακάλου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ ,MSc , Υπεύθυνη Ψυχιατρικής Κλινικής Γ. Ν. Καβάλας
Τσαμαλίκου Μαρία, Νοσηλεύτρια Τ.Ε.,Τ.Ε.Π., Γ.Ν. Καβάλας
Τσαμπαλάκη Ζωή, Νοσηλεύτρια Π.Ε., ΜSc, Τ.Ε.Π., Γ.Ν. Καβάλας
Τσαντίλη Ιωάννα, Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τσαουσίδης Αδάμ, Ειδικευόμενος Ιατρός, Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας
Τσαπαρίδου Αικατερίνη, Νοσηλεύτρια Π.Ε., Γραφείο Ποιότητας, Γ.Ν.Πέλλας, Μονάδα Γιαννιτσών
Τσοτουλίδου Νίνα, Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Αντικαθιστώσα Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής, Α΄ Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος
Τσουμάνη Ευαγγελία, Νοσηλεύτρια, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, MSc Ψυχικής Υγείας
Τσουμάνη Αγαθή, Ψυχολογος, MSc Ψυχικής Υγείας
Φλωράκη Χαρίκλεια, Μαία, Πληροφορικός Τ.Ε., Msc, Μονάδα Προώρων Νεογνών, Γ. Ν. Καβάλας
Χαραλάμπους Αναστασία, Προϊσταμένη Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Χαρδαβέλα Μαγδαληνή, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη ΜΕΝ Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο
Χαρλά Κωνσταντίνα, Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Χασαπίδου Σεβαστή, Νοσηλεύτρια Τ.Ε., MSc, Γ.Ν Κιλκίς
Χασαπίδου Ειρήνη, Νοσηλεύτρια, MSc Ψυχικής Υγείας
Χατζηγεωργίου Ελισάβετ, Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Εξωτερικών Ιατρείων, Μαία, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος»
Χατζηελευθερίου Χρήστος, Ειδικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας

10.000 Πόντιοι μπήκαν στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες χορεύοντας τον ποντιακό χορό «Ομάλ»


Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο σε μήκος και αριθμό συμμετεχόντων χορό μπήκαν τουλάχιστον 10.000 Πόντιοι που χόρεψαν πιασμένοι χέρι-χέρι τον ποντιακό χορό «Ομάλ», γύρω από τη ΔΕΘ το βράδυ της Τρίτης.

Οι συμμετέχοντες χόρεψαν για περίπου 20 λεπτά, αμέσως μετά από τη συναυλία «Μαζί…με ψυχή!» των αδελφών Κωνσταντίνου και Ματθαίου Τσαχουρίδη.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στις οδούς Αγγελάκη, Νέα Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου και στη Λεωφόρο Στρατού.

voria.gr

Ο δήμος Δράμας διεκδικεί έργα, προϋπολογισμού 8.600.000,00 €.

Ύστερα από πολύμηνη προετοιμασία, ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες και τους φορείς και αφού επεξεργάστηκε με σύνεση και ωριμότητα τα προτεινόμενα έργα, ο Δήμος Δράμας κατέθεσε χθες έναν πλήρη φάκελο για την υποψηφιότητα του Δήμου στο Πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο Δήμος διεκδικεί έργα ανάπτυξης για την περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 8.600.000,00 €. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι ανταγωνιστική και από τους 6 Δήμους της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 2.

Ο Δήμαρχος Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει: «Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός το οποίο στοχεύει να φέρει ανάπτυξη στην περιοχή μας. Η δημοτική μας αρχή, η πόλη μας, έθεσε έναν μεγάλο στόχο. Ο Δήμος Δράμας υπέβαλε έναν ολοκληρωμένο φάκελο που διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με την κατάθεση της υποψηφιότητας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους φορείς και τα πρόσωπα που εκδήλωσαν τη συμπαράσταση τους από την πρώτη στιγμή και με τους οποίους μαζί θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, εφόσον εγκριθεί, τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, κ. Δημήτρη Καραμπατζάκη, και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά όλους τους συνδημότες που μας στηρίζουν και μας εμπιστεύονται. Με τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης ανοίγονται προοπτικές για τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη της οικονομίας».

Από το Γραφείο Τύπου

Χωριστή: Εκδήλωση-αφιέρωμα στη μνήμη των θυμάτων της Β΄ Βουλγαρικής Κατοχής

Η Β΄ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1916-1918 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

100 χρόνια μετά οφείλουμε να διαβάσουμε με το σωστό τρόπο τη μικροϊστορία μας ανάγοντάς την στο επίπεδο της μακροϊστορίας, για να αναζωπυρώσουμε το ενδιαφέρον για την περίοδο 1916-1918, ώστε να συμβάλουμε στη διεύρυνση του πνευματικού ρεύματος που διαμορφώνεται κυρίως από νέους που επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία της πολύπαθης περιοχής μας.

Η Β΄ Βουλγαρική Κατοχή (1916-1918) είναι μία επιμελώς αποσιωπημένη πτυχή της ιστορίας μας και η εκδήλωση αυτή ελπίζουμε να ευαισθητοποιήσει τους συμπατριώτες μας ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια για ένα άγνωστο κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας.

Πριν από έναν αιώνα ακριβώς οι Βούλγαροι χρησιμοποίησαν τις εκτοπίσεις, τους ξυλοδαρμούς και τις δολοφονίες ανδρών, τις απαγωγές παιδιών, τους βιασμούς γυναικών, τη λεηλασία περιουσιών και την πείνα για όλους τους Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας με σκοπό αρχικά να αλλοιώσουν την εθνολογική εικόνα της περιοχής και στη συνέχεια να την προσαρτήσουν στο κράτος τους.

Τραγική συνέπεια: πάνω από 45.000 θύματα που δεν χάθηκαν σε μάχες πολέμου αλλά σε κατάσταση κατοχής, περισσότερα θύματα και από την πρώτη (1912-1913) και από την τρίτη (1941-1944) βουλγαρική κατοχή.

Η κατοχή της περιόδου 1916-1918 δεν ήταν μόνον συνέπεια της επεκτατικο-εθνικιστικής πολιτικής των Βουλγάρων και της πολιτικο-στρατιωτικής πίεσης των Αγγλο-Γάλλων για τη σύμπραξη των Ελλήνων μαζί τους στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) αλλά και βασικά ο εθνικός διχασμός.

Ύστερα επήλθε η ένοχη σιωπή από ελληνικής πολιτικής πλευράς, η αποσιώπηση των γεγονότων για την αποποίηση των ευθυνών.

Σήμερα η εκδήλωση αυτή αποτελεί έναν οφειλόμενο φόρο τιμής στα χιλιάδες θύματα Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Β΄ Βουλγαρικής Κατοχής (1916-1918) αλλά και το έναυσμα για την εμβριθή έρευνα αυτής της τόσο μαρτυρικής –όσο και άγνωστης– περιόδου της τοπικής μας ιστορίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας

την εκδήλωση-αφιέρωμα στη μνήμη των χιλιάδων Ανατολικομακεδόνων

θυμάτων της Β΄ Βουλγαρικής Κατοχής 1916-1918,

που θα πραγματοποιηθεί στη Χωριστή την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Με ιδιαίτερη τιμή.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Πολιτιστικοί Σύλλογοι:

Αδριανής, Βώλακα, Δοξάτου, Καλαμπακίου, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας,

Μικρόπολης, Μοναστηρακίου, Ξηροποτάμου, Παγονερίου, Πετρούσας,

Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος», Πύργων και Χωριστής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7:00  π.μ.   Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στη Χωριστή.

 

10:30 π.μ. Δοξολογία και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των Ανατολικομακεδόνων

που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Β΄ Βουλγαρικής Κατοχής 1916-1918.

 

Κατάθεση στεφάνων στο μοναδικό παρακείμενο του Αναγνωστηρίου του

Μουσικοδραματικού Συλλόγου Χωριστής «Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία» μνημείου

υπέρ των θυμάτων της περιόδου 1916-1918.

 

11:00 π.μ.  Τραγούδια, ποιήματα, ύμνοι και θρήνοι της περιοχής μας για τη Β΄ Βουλγαρική Κατοχή.

11:30 π.μ.     Έπαινος και τιμητική πλακέτα στον κ. Δημήτρη Πασχαλίδη, πρώην Σχολικό    Σύμβουλο   και     συγγραφέα, για την ανεκτίμητη πνευματική προσφορά του στην τοπική μας ιστορία (Αίθουσα Αναγνωστηρίου).

 

11:45    Ομιλία από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,

Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ΑΠΘ κ. Σπυρίδωνα Σφέτα με θέμα:

«Όψεις της Βουλγαρικής Κατοχής για την Ανατολική Μακεδονία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

 

12:15  Ομιλία από τον φιλόλογο-διδάκτορα Ιστορίας κ. Νικόλαο Θ. Γεωργιάδη με θέμα:

«Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή στην περιοχή της Δράμας (1916-1918)».

 

12:45   Συζήτηση – Συμπεράσματα.

 

Δράμα: Οι εκδηλώσεις για τη λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών

 

Τα τμήματα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας – Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δράμας,  σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών-Τοπική Διοίκηση Δράμας και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), συνδιοργανώνουν στις 16/09/2016, την 14η πανελλήνια λαμπαδηδρομία συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών.

Το πρόγραμμα της λαμπαδηδρομίας είναι το εξής:

6:30μμ Συγκέντρωση των συμμετεχόντων έμπροσθεν του πάρκινγκ του Δημαρχείου του Δήμου Δράμας.

 7:00μμ  Παραλαβή της ιερής φλόγας της Αγάπης

7:01μμ Έναρξη της πεζής λαμπαδηδρομίας η οποία θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή

Πάρκινγκ δημαρχείου / Εθνικής Αμύνης / Γ. Ζερβού / Άρμεν / Ειρήνης / Μ. Αλεξάνδρου / Αγ.   Σοφίας / 19ης Μαΐου / Ελ. Βενιζέλου / Αμύντα / 19ης Μαΐου / Καραϊσκάκη / Ι. Δραγούμη  /  Εθνικής Αμύνης / Πλατεία Ελευθερίας

 8:00μμ Τελετή άφιξης της  φλόγας- χαιρετισμοί επισήμων- ομιλία εκπροσώπου συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης- πολιτιστικές εκδηλώσεις με συμμετοχή χορευτικών  τμημάτων των συλλόγων:

-Παμμικρασιατικός Σύλλογος Ν.Δράμας “ ο Άγιος Χρυσόστομος”

-Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Δράμας

-Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Ακρίτες Ν. Κρώμνης

9:00 μμ Λήξη τελετής

Προσωρινά οι προπονήσεις της Άννας Κορακάκη στην Β.Ι.ΠΕ. Δράμας – Συνάντηση δημοτικών παρατάξεων με Κορακάκη για λύση στο προπονητήριο


Την Παρασκευή 09-09-2016 και ώρα 10.00, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Δράμας, έπειτα από πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Δράμας, συνάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μπλούχου Κων/νου, του Δημάρχου Δράμας Μαμσάκου Χριστοδούλου και των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, Ζαχαριάδη Παύλου, Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, Ηλιόπουλου Στέργιου, Καλφόπουλου Ευαγγέλου και Στεφανίδη Ιωάννη , με τον προπονητή της Ολυμπιονίκη μας Άννας Κορακάκη, κο Αναστάσιο Κορακάκη.
Κύριο θέμα της συνάντησης, ήταν η εξεύρεση άμεσων – προσωρινών, αλλά και μεσομακροπρόθεσμων – μόνιμων λύσεων, σχετικά με το προπονητήριο σκοποβολής, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί, εκτός φυσικά της Ολυμπιονίκη μας, και τους υπόλοιπους αθλητές της σκοποβολής της ευρύτερης περιοχής.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και εκφράσθηκε από όλους η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης. Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, συναποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

• Διερεύνηση των κατάλληλων υφιστάμενων προς διάθεση χώρων ( του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), που με άμεσες παρεμβάσεις θα δώσουν δυνατότητα προπόνησης της αθλήτριας, εν όψει του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου.
• Διερεύνηση παράλληλα, όλων των δυνατών επιλογών για εξεύρεση οριστικής λύσης στο θέμα του προπονητηρίου σκοποβολής, σε συνεννόηση – συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
• Εκ νέου συνάντηση εντός της ερχόμενης εβδομάδας, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος τίμησης της Άννας Κορακάκη από το Δήμο Δράμας

Τονίσθηκε ότι, όλη η προσπάθεια, θα γίνει με την άμεση συνεργασία του προπονητή κ. Αναστασίου Κορακάκη, με φορείς του Δήμου μας και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Κατόπιν τούτων, έπειτα από την άμεση ανταπόκριση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Πατακάκη Ανάργυρου, προτάθηκε η χρήση ακινήτου εντός της ΒΙ.ΠΕ Δράμας, όπου έγινε αυτοψία για την καταλληλότητά του και έπειτα από συνεννόηση με τον πατέρα και προπονητή της Άννας Κορακάκη, Τάσου, αποφασίστηκε η πρόκριση αυτού του χώρου για την άμεση – προσωρινή λύση προπονητηρίου.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Μαμσάκος Χριστόδουλος – Δήμαρχος Δράμας,
Μπλούχος Κων/νος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,
Ζαχαριάδης Παύλος – Επικεφαλής παράταξης « Πόλη και Ζωή»,
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος – Επικεφαλής της παράταξης « Νέα Εποχή – Νέα Δράμα»,
Ηλιόπουλος Στέργιος – Επικεφαλής της παράταξης « Αυτοδιοίκηση Πολιτών»,
Καλφόπουλος Ευάγγελος – Επικεφαλής της παράταξης «Rroject Δράμ 2020»,
Στεφανίδης Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση».

Από το Γραφείο Τύπου

Καβάλα: Το κρουαζιερόπλοιο AEGEAN ODYSSEY στο λιμάνι

Ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο επισκέφθηκε την Καβάλα. Πρόκειται για το AEGEAN ODYSSEY που κατέπλευσε προχθες το πρωί προερχόμενο από Πάτμο με επόμενο σταθμό την Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας 300 περίπου Βρετανούς τουρίστες.
Το σκάφος απέπλευσε στις 8 το απόγευμα περίπου ενώ οι τουρίστες του επισκέφτηκαν την αγορά και τον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.

Πηγή: ΕΡΑ Καβάλας

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 7-0 την Σέλτικ

 

Με χατ-τρικ του Μέσι, δύο γκολ του Σουάρες και τέσσερις ασίστς του Νεϊμάρ, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 7-0 την Σέλτικ στο «Camp Nou». Έπιασε πέναλτι του Ντεμπελέ ο Τερ Στέγκερ, αποτρέποντας την ισοφάριση

λικά η καταιγίδα που περίμεναν οι περισσότεροι μετά την ήττα από την Αλαβέςήρθε, καθώς η Μπαρτσελόνα νίκησε με 7-0 την Σέλτικ στην πρεμιέρα του φετινού Champions League.

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ, ο Ινιέστα γκολάρα με σουτ στην κίνηση, ο Λουίς Σουάρες τα δύο τελευταία τέρματα και ο Νεϊμάρ ήταν φανταστικός με ένα γκολ και τέσσερις ασίστς.

Πολύ σημαντικός και ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, καθώς ο Γερμανός τερματοφύλακας απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Μουσά Ντεμπελέ, ενώ το σκορ ήταν στο 1-0.

Όσον αφορά στον Λιονέλ Μέσι, αυτό ήταν το 6ο χατ-τρικ του στο Champions Leagueκαι πλέον είναι αυτός με τα περισσότερα στην ιστορία της διοργάνωσης (έχει 5 ο Κριστιάνο Ρονάλντο).

Το άλλο ματς του 3ου ομίλου (Group C), το Μάντσεστερ Σίτι – Γκλάντμπαχ δηλαδή, αναβλήθηκε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών στην αγγλική πόλη.

Μπαρτσελόνα – Σέλτικ 7-0

 

Σκόρερς: 3′, 27′ και 60′ Μέσι, 50′ Νεϊμάρ, 59′ Ινιέστα, 75′ και 88′ Σουάρες

Γήπεδο: «Camp Nou», Βαρκελώνη

Διαιτητής: Οβίντιου Χατσεγκάν (Ρουμανία)

Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε το πρόβλημα στον προσαγωγό, ήταν στην 11άδα της Μπαρτσελόνα και χρειάστηκε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά για να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με την Σέλτικ, με όμορφο σουτ μέσα από την περιοχή.

Είκοσι λεπτά αργότερα οι Σκωτσέζοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν να ανατρέπει τον Μουσά Ντεμπελέ. Ο 20άχρονος Γάλλος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Γερμανός τερματοφύλακας απέκρουσε.

Αφού χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς ήρθε η τιμωρία 3 λεπτά αργότερα, με τον Μέσι να διπλασιάζει τα τέρματά του στο 27′, από ασίστ του Νεϊμάρ, όπως και στο πρώτο γκολ.

Αν κάποιοι πίστευαν πως το ματς δεν είχε τελειώσει, αυτό έγινε στο 50′, με τον Νεϊμάρ να κάνει το 3-0 με εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 59′ ο Ινιέστα έκανε το 4-0 με τρομερό σουτ στην κίνηση από μπαλιά… του Νεϊμάρ!

Ένα λεπτό αργότερα ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε το χατ-τρικ του αφού έκανε το «ένα-δύο» με τον Λουίς Σουάρες, αλλά ο Αργεντινός ήταν οφ-σάιντ στην αρχή της φάσης.

Επειδή έπρεπε να σκοράρει και ο Λουίς Σουάρες, ο Νεϊμάρ έκανε και 4η ασίστ, ο Ουρουγουανός με κοντρόλ (στήθος) και γυριστό σουτ στην κίνηση έκανε το 6-0 στο 75′, ενώ σκόραρε και δεύτερη φορά στο 88′ για το τελικό 7-0, από ασίστ του Μέσι.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τερ Στέγκεν, Σέρτζι Ρομπέρτο, Πικέ, Ουμτιτί, Τζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς (61′ Ραφίνια), Ράκιτιτς (46′ Ινιέστα), Αντρέ Γκόμες, Μέσι, Νεϊμάρ, Λουίς Σουάρες.

ΣΕΛΤΙΚ: Ντε Φρις, Λούστιγκ, Κολό Τουρέ, Σβιατσένκο (68′ Ο’Κόνελ), Τιέρνι, Μπιτόν (76′ ΜακΓκρέγκορ), Γκαμπόα, Σκοτ Μπράουν, Ρόμπερτς (68′ Άρμστρονγκ), Σινκλέρ, Μουσά Ντεμπελέ.

*χαμένο πέναλτι 24′ Ντεμπελέ (απόκρουση Τερ Στέγκεν)

sport24.gr

Παραολυμπιακοί: Δεύτερο μετάλλιο για Κωνσταντινίδη, ένατο για την Ελλάδα!

Το δεύτερο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς πανηγυρίζει ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο στον τελικό ρίψης κορίνας και πρόσθεσε στον κατάλογο μεταλλίων για την Ελλάδα το ένατο

 

Ο 14ος Έλληνας αθλητής που κατακτά δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Παραολυμπιακών Αγώνων έγινε την Τρίτη ο Θανάσης Κωνσταντινίδης στο Ρίο.

O 46χρονος Θεσσαλονικιός πανηγύρισε το δεύτερό του μετάλλιο, καθώς πήρε το ασημένιο στη ρίψη κορίνας και πρόσθεσε στον κατάλογο μεταλλίων της Ελλάδας το ένατο συνολικά.

Ο Κωνσταντινίδης είχε να ανταγωνιστεί τον Πολωνό Ματσέι Σόσαλ, ο οποίος ήταν και το φαβορί, κι έχασε το χρυσό στην τελευταία προσπάθεια.

Ο «χρυσός» Παραολυμπιονίκης της σφαιροβολίας προηγούνταν με 33.69μ, όμως ο Πολωνός στην τελευταία του βολή έφτασε τα 33.91μ.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Στίβεν Μίλερ με 31.93μ.

Ο Νίκος Γόνιος και ο Δημήτρης Ζησίδης κατέλαβαν την πέμπτη (27.26μ.) και έκτη (22.24μ.) θέση αντίστοιχα.

Πηγή: sport-fm.gr

Βρετανία: Σε κυκλοφορία από σήμερα τα πρώτα πλαστικά χαρτονομίσματα

Τα νέα χαρτονομίσματα είναι φτιαγμένα από πολυμερές, μια εύκαμπτη, λεπτή πλαστική ύλη που είναι καθαρότερη, λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον και πιο δύσκολο να πλαστογραφηθεί σε σύγκριση με αυτά που κυκλοφορούν σήμερα

 

Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) έριξε σήμερα στην αγορά τα πρώτα πλαστικά χαρτονομίσματα, με εκείνο των 5 λιρών που εικονίζει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να κυκλοφορεί αρχικά στην Αγγλία και την Ουαλία.

Τα νέα χαρτονομίσματα, που θα φτάσουν σε όλες τις τράπεζες και τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης εντός των επόμενων εβδομάδων, είναι φτιαγμένα από πολυμερές, μια εύκαμπτη, λεπτή πλαστική ύλη που είναι καθαρότερη, λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον και πιο δύσκολο να πλαστογραφηθεί σε σύγκριση με αυτά που κυκλοφορούν σήμερα.

«Η χρήση των πολυμερών σημαίνει ότι (τα χαρτονομίσματα) μπορούν να αντέξουν περισσότερο όταν τσακίζονται μέσα σε πορτοφόλια ή όταν διπλώνονται μέσα στις τσέπες, ενώ επιβιώνουν ακόμη και αν πλυθούν στο πλυντήριο», εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της BoE Μαρκ Κάρνεϊ.


Εκτιμάται ότι η διάρκεια ζωής των πλαστικών χαρτονομισμάτων θα είναι δυόμισι φορές μεγαλύτερη από εκείνη των σημερινών.

Στη Σκωτία κυκλοφορούν, σε περιορισμένο αριθμό, πλαστικά χαρτονομίσματα των 5 λιρών από τον Μάρτιο του 2015. Πλαστικά χαρτονομίσματα έχουν επίσης εισαχθεί στον Καναδά, στο Μεξικό, στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία.

Ένα νέο πλαστικό χαρτονόμισμα των 10 λιρών, που θα εικονίζει την Τζέιν Όστεν, τη συγγραφέα του «Περηφάνια και Προκατάληψη» θα κυκλοφορήσει το 2017, ενώ εκείνο των 20 λιρών, με το πορτρέτο του ζωγράφου Τζ. Μ. Τέρνερ, θα δοθεί στην κυκλοφορία το 2020.

protothema.gr

Ακίνητα: 6 πιστοποιητικά και 1.000€ για την ενοικίαση ή την πώληση

Προστίθενται άλλα τρία στα ήδη υπάρχοντα με καθαρά εισπρακτική λογική- Πιθανόν να απαιτείται και βεβαίωση πλήρους αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα παραμείνει και το 2017 και μάλιστα κατά 180 εκατ. ευρώ ακριβότερος

 

Τουλάχιστον 1.000 ευρώ επιπλέον θα κληθούν να πληρώσουν όσοι ιδιοκτήτες θέλουν να νοικιάσουν ή να πουλήσουν το ακίνητό τους, καθώς τα πιστοποιητικά που θα χρειαστούν και η βεβαίωση για τον ΕΝΦΙΑ ανεβάζουν το κόστος για κάθε ακίνητο, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρόκειται για πιστοποιητικά και έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε ακίνητο:

-Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου
-Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας
-Βεβαίωση καταβολής ΤΑΠ (τέλος που εισπράττεται από τους Δήμους μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).
και πιθανόν το έγγραφο πλήρους αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα:
-Ενεργειακό πιστοποιητικό
-Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Στην περίπτωση της Ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να εκδοθεί από όλους τους κατόχους ακινήτων ανεξαιρέτως εντός πέντε ετών. Μάλιστα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να υπολογίζουν ότι θα πρέπει να ανανεώνεται ανά επτά έτη, γεγονός που ανεβάζει το κόστος καθώς η κάθε ανανέωση απαιτείται να γίνεται από μηχανικό ο οποίος έχει αμοιβή τουλάχιστον 300 ευρώ.

ΕΝΦΙΑ: Και θα παραμείνει το 2017 και θα είναι 180 εκατ. ακριβότερος

Την ίδια ώρα για τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο και ακριβότερος κατά 180 εκατ. ευρώ θα μείνει ο ΕΝΦΙΑ για 7 εκατομμύρια πολίτες σύμφωνα και με όσα είπε ο Αλεξης Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ.

Κι αυτό γιατί στις αναφορές του πρωθυπουργού, όπως γράφει η Ναυτεμπορική, δεν υπήρξε καμία δέσμευση για μη επέκταση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, στους αγρούς και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών από το 2017, ενώ δεν έκανε και καμία αναφορά στο θέμα της προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών τιμών της αγοράς.

Πρακτικά το συμπέρασμα είναι ότι το 2017:

– Πάνω απο 7 εκατομμύρια νοικοκυριά θα ξαναπληρώσουν ΕΝΦΙΑ με τις ίδιες αντικειμενικές άξιες βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του φόρου για φέτος

– Το βάρος του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για οσους έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα είναι τεράστιο καθώς ο φόρος αυτός θα επεκταθεί και στα αγροτεμάχια, στους αγρούς και τις λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ.

– Οι μόνοι που, σύμφωνα με τις εξαγγελίες Τσίπρα θα γλιτώσουν θα είναι αυτοί που καλύπτονται από την αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από το 50% στο 100% του φόρου για κάθε φορολογούμενο το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του οποίου για το προηγούμενο έτος δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο ίδιος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

protothema.gr

«Πόθεν έσχες»: Φόρα παρτίδα στο Ιντερνετ καταθέσεις, μετρητά, ακίνητα και τιμαλφή

Ολοι θα βλέπουν όλους, κρυφή μόνον η διεύθυνση – Και πρόστιμα έως 1 εκατ. για ανακριβή στοιχεία

 

Σε δημόσια έκθεση θα βρίσκονται στο εξής τα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες. Ακόμα και τα κοσμήματα αξίας ή τα λεφτά που φυλάνε στο σπίτι τους, θα πρέπει να δηλώνονται στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα Περιουσιολογίου, ενώ μετά τα στοιχεία τους θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο όπου θα παραμένουν προσβάσιμα σε όλους για μια τριετία! Αυτό αυτομάτως κάνει όλους τους ιδιοκτήτες δυνάμει θύματα συμμοριών και ληστών. Το μόνο που θα μένει κρυφό θα είναι η διεύθυνση, άλλα άπαντες γνωρίζουν πόσο εύκολο είναι αυτή να βρεθεί!

Όσοι παραλείψουν ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση, απειλούνται πλέον όχι μόνο με ποινικές διώξεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα και κατασχέσεις, από 150 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος συζητήθηκαν χθες στη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργου Βασιλειάδη με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των ημερών θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση οποία θα προβλέπει πως θα αποκρύπτεται η ακριβής διεύθυνση και άλλα στοιχεία του υπόχρεου (όχι πάντως το όνομά του) για να μη καταστεί στόχος κακοποιών κλπ.

Επιπλέον αναμένεται και εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για το πώς θα εισπράττονται τα νέα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος για ανακριβή δήλωση ή μη υποβολή δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση  μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας (31 Δεκεμβρίου) ή υποβάλλει ανακριβή-ελλιπή δήλωση, προβλέπεται φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Αν το αδίκημα τελείται με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, η ποινή φτάνει τα δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 ευρώ ενώ για απόκρυψη πάνω από 300.000 ευρώ, η ποινή φτάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πάντως, δεν θα αλλάξει η πρόβλεψη για υποχρέωση δήλωσης μετρητών αξίας άνω των τα 15.000 ευρώ και τιμαλφών αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

Τα ηλεκτρονικά πόθεν έσχες θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο  για τα πολιτικά πρόσωπα, αιρετούς άρχοντες, ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για όλους τους υπόλοιπους (ένστολους, δημοσίους υπαλλήλους, δημοσιογράφους κλπ)  θα δημοσιεύονται μόνον στατιστικά στοιχεία (τι δηλώνουν, πόσοι εντοπίστηκαν να μη κάνουν δήλωση κλπ).

Οι δηλώσεις θα υποβάλονται στην νέα διαδικτυακή πύλη www. pothen.gr και η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxis . Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης, θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενώ τα επόμενα έτη, θα δηλώνονται  μόνο οι μεταβολές.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες θα κληθούν να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες καταγράφοντας κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια , παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα. Πίνακες «φωτιά» μπορούν να θεωρηθούν οι πίνακες 7 ,8 και 9 στους οποίους θα πρέπει να συμπληρωθούν, μετρητά στο στρώμα αλλά και καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, τιμαλφή και περιεχόμενα θυρίδων.

Ο πίνακας 7, αφορά τις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί τη θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας.

Στον πίνακα 8 ακολουθεί η αποτύπωση των μετρητών τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι, ενώ στον πίνακα 9 οι καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Θα αναγράφονται ακόμα το όνομα του ιδιοκτήτη (ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), κατάσταση ή μεταβολή ( την πρώτη φορά τι είναι και στη συνέχεια τι άλλαξε), το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα , ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων.

protothema.gr

Στο ΦΕΚ τα αντισταθμιστικά μέτρα για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ – Πότε και πώς θα εφαρμοστούν

Με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου – Πότε διακόπτεται και τι γίνεται με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, έστω και με καθυστέρηση πλέον του ενός μήνα, η απόφαση με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση ως έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό σύμφωνα με τα ισχύοντα κατ΄ έτος για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.

Πιο αναλυτικά, από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι και την 31-12-2019, σε συνταξιούχους που στερούνται την παροχή του ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα, προκειμένου να αντισταθμιστεί η σχετική απώλεια:

● Σε περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε έτος για την χορήγηση του ΕΚΑΣ. Ως ατομικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

● Στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερήθηκαν πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.

● Από 1-8-2016 έως 31-12-2016, σε όλους όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ ποσού από 115 ευρώ και άνω, μηνιαίως, χορηγείται μηνιαία προπληρωμένη κάρτα ισόποση με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.

Η διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

– Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που κατέβαλαν την παροχή ΕΚΑΣ, εντοπίζουν και κατατάσσουν τους δικαιούχους που στερήθηκαν οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ και παράγουν σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.
– Στην περίπτωση συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή ΕΚΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο φορέα που κατέβαλε τη μικρότερη κύρια σύνταξη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ιδίως εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, βεβαίωση του άλλου φορέα ότι ο άλλος σύζυγος απώλεσε οριστικά το ΕΚΑΣ και δεν εκκρεμεί έλεγχος για την επαναχορήγησή του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής της οικογενειακής τους κατάστασης.
– Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς γίνεται για τους μεν δικαιούχους του Δημοσίου με ειδική εντολή του υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο όργανο για τους δε δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών με εντολή του αρμόδιου οργάνου.
– Η ανωτέρω ειδική εντολή του υπουργείου Οικονομικών με συνημμένη αναλυτική κατάσταση, που περιλαμβάνει τα ποσά ανά δικαιούχο που πρέπει να μεταφερθούν στις τράπεζες ή τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή αριθμητικώς, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
– Η ειδική εντολή των οργανισμών ασφάλισης εκδίδεται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
– Ταυτόχρονα, με την έκδοση της ειδικής εντολής, ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωση λανθασμένων λογαριασμών, τα ποσά μεταφέρονται σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς.
– Σε περίπτωση λάθους, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και το Δημόσιο διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς δικαιούχων.

Διαδικασία χορήγησης της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας

– Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης χορηγείται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.
– Ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων έγκρισης και διακοπής καταβολής του αντισταθμιστικού μέτρου της προπληρωμένης κάρτας.
– Η διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της γενικής γραμματείας Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

α. Συντονισμό της δράσης.
β. Έκδοση κάθε μήνα πράξης έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή των πιστώσεων για την προπληρωμένη κάρτα, βάσει του τελικού πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
γ. Διαβίβαση της ανωτέρω πράξης έγκρισης στην διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του ως άνω υπουργείου έως την όγδοη ημέρα κάθε μήνα, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της παροχής.
δ. Έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής της παροχής.
ε. Έκδοση εγκυκλίων για κάθε σχετικό θέμα με την υλοποίηση του μέτρου.
– Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
α. Παραλαβή από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ του τελικού, εγκεκριμένου από την διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης πίνακα δικαιούχων.
β. Παραλαβή από τη διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της σχετικής πράξης έγκρισης της παροχής.
γ. Έκδοση και αποστολή της πράξης έγκρισης πίστωσης στη Δ24 διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει ειδική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών». Η ειδική εντολή της παρούσας παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
δ. Διασφάλιση επάρκειας των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών και εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδικό Φορέα Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 33 – 220, ΚΑΕ 2759), σε συνεργασία με τη διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε. Εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί Γραφείου Συμψηφισμών του ΓΛΚ.
– Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ) έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:
α. Δημιουργία βάσης δεδομένων των δικαιούχων του αντισταθμιστικού μέτρου, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α΄ 142).
β. Ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου.
γ. Κατάρτιση μηνιαίως έως την 6η κάθε μήνα του πίνακα των δικαιούχων για την χορήγηση της μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας και προώθηση προς έγκριση του σχετικού πίνακα στην διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Προώθηση, μετά την εγκριτική πράξη της διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, του τελικού πίνακα των δικαιούχων προς το σύστημα «ΔΙΑΣ» για την καταβολή των πιστώσεων στα εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προβούν στην έκδοση και φόρτιση των σχετικών καρτών.
ε. Προώθηση του τελικού εγκεκριμένου πίνακα δικαιούχων στην διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες καταβολής της παροχής.
– Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση και ορίζονται αυτά όπου τηρούσαν λογαριασμό για την καταβολή του ΕΚΑΣ οι δικαιούχοι του αντισταθμιστικού μέτρου του άρθρου 31, της παρ. 2, περίπτωση β του Ν. 4411/2016 (Α΄ 142):
α. Παραλαμβάνουν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ τους τελικούς πίνακες δικαιούχων προπληρωμένης κάρτας.
β. Εκτυπώνουν τις κάρτες στο όνομα του δικαιούχου ή των συνδικαιούχων του λογαριασμού όπου καταβαλλόταν το ΕΚΑΣ και εκδίδουν τους αριθμούς προσωπικής ταυτοποίησης (PIN).
γ. Φροντίζουν για την έγκαιρη παράδοση των καρτών και των αριθμών προσωπικής ταυτοποίησης (PIN) με τρόπο που κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιλέγει στους δικαιούχους και τους ενημερώνουν για τη χρήση της κάρτας.
δ. Μεριμνούν για την εν γένει διαχείριση των προπληρωμένων καρτών κατά το διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης.
ε. Φροντίζουν για την έγκαιρη πίστωση των αναλογούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες σε μηνιαία βάση.
στ. Παρέχουν στις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ περιοδικά αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών.

Χρόνος και τρόπος καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων

1. Η έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, χορηγείται, μηνιαίως, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου την ίδια ημέρα με την καταβολή της κύριας σύνταξης.
2. Η προπληρωμένη κάρτα πιστώνεται, μηνιαίως, εντός των πρώτων 20 ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Η προπληρωμένη κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους του λογαριασμού καταβολής του ΕΚΑΣ, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη κάρτα. Τα έξοδα της ΔΙΑΣ ΑΕ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διακοπή καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, διακόπτεται η χορήγηση του οικείου αντισταθμιστικού μέτρου.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος όσων έλαβαν την παροχή, χωρίς να την δικαιούνται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

Project Δράμα 2020: «Πελατειακές σχέσεις και, κατά τα άλλα, φιλόδοξα σχέδια»


Οι αντιφάσεις της δημοτικής αρχής – που τελικά δείχνουν να οδηγούν σε μία πολιτική ικανοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών και βιλαετιών- αναδείχθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 7/9 με τον πλέον καθαρό τρόπο.

Από τη μία, στα προ ημερησίας, παρακολουθήσαμε έναν βιασμό της λογικής στο γνωστό θέμα του σκοπευτηρίου, αφού η δημοτική αρχή κατάφερε μόλις και μετά βίας να ψελλίσει κάτι σα συγγνώμη και ταυτόχρονα να μας πει ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να βοηθάει κάθε αθλητή σε ατομικό άθλημα. Λες και ο Δήμαρχος δεν είχε υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με το σκοπευτήριο, τα οποία αθέτησε. Λες και δεν έκανε την άστοχη κίνηση να γκρεμίσει το παράπηγμα, μόνο και μόνο προσπαθώντας να αντλήσει επικοινωνιακά οφέλη. Εν πάσει περιπτώσει, μετά την πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για να σταματήσει πια η άβολη αυτή κατάσταση, φαίνεται να δρομολογούνται εξελίξεις που στηρίζουμε και εμείς και θα ανακοινωθούν σύντομα.

Απαντήσεις ικανοποιητικές δεν πήραμε από τον αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών στο θέμα της πρόσληψης της συνεταίρου του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης στην οποία μετείχε και ο ίδιος. Γιατί ναι μεν μάθαμε ότι υπήρξαν δύο (μόνο!) αιτήσεις για τη συγκεκριμένη θέση, ναι μεν μας είπε ότι τα πρακτικά της επιτροπής είναι προσβάσιμα – λες και δε θα έπρεπε η διοίκηση να ανακοινώνει στους δημοτικούς συμβούλους ή και δημόσια το σκεπτικό της απόφασης της – δε μας είπε, όμως, γιατί ο ίδιος δε ζήτησε να εξαιρεθεί από την συγκεκριμένη αξιολόγηση μιας και σχετίζεται με μία από τις δύο υποψήφιες. Δε μας είπε γιατί δεν κράτησε ανοιχτή την προκήρυξη για περισσότερες από δέκα μέρες , όπως του είχαμε προτείνει. Αναρωτιόμαστε, βέβαια, αν ο μειωμένος αριθμός αιτήσεων σε θέσεις που χειρίζεται ο Δήμος δεν πρέπει να ανησυχεί τους υπεύθυνους ή αν απλώς τους βολεύει να μετατρέπουν αυτό το δημοκρατικό και ανοιχτό θεσμό σε ορισμό του κλειστού συστήματος εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για τους δημότες, αλλά εξελίσσεται δυστυχώς από την πλευρά της δημοτικής αρχής σε άλλη μια ευκαιρία βολέματος και ξεπληρώματος λογαριασμών.Παρεμπιπτόντως, ας μάθουν οι δημότες ότι ενώ στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ θα μπορούσαν να απασχοληθούν αρκετοί συνδημότες μας, ωστόσο η δημοτική αρχή επέλεξε να προσλάβει έξι (6) άτομα και να τους μοιράσει περίπου 77.000€ για τρεις (3) μήνες εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα λάβουν για 3 μήνες 14.760€, ο εργαζόμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λάβει 9.500€ και ο εργαζόμενος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λάβει 8.500€ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και ας μην μας πούνε ότι το γνώριζαν οι αντιπολιτεύσεις, γιατί όταν ψηφίσαμε την πίστωση των 77.000 περίπου ευρώ, κανείς δεν μας είχε πει για πόσο διάστημα θα αμειφθούν οι προσληφθέντες.

Μετά από αυτόν τον ορισμό του κοτζαμπασισμού ακούσαμε και το λογύδριο του Δημάρχου για το σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δράμας – μέρος της εισήγησης του οποίου ήταν και η ανάσχεση του braindrain (εξαγωγή ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού), που η δημοτική αρχή προωθεί συστηματικά από ότι φαίνεται.

Το ΒΑΑ έγινε ουσιαστικά στα πνιχτά, καθώς αυτή η δημοτική αρχή έχει δείξει ότι είναι ικανή μόνο για show και όχι για ουσιαστική διαβούλευση. Ένα θέμα που αφορά την τρέχουσα και την επόμενη δημοτική περίοδο προσαρμόστηκε σε ανάγκες ανθρώπων που δεν πρόκειται να διαχειρίζονται το συγκεκριμένο τομέα για περισσότερο από μισό χρόνο ακόμα. Διαβούλευση ηλεκτρονική δεν υπήρξε ποτέ, η επιτροπή διαβούλευσης συνεδρίασε στις 6/9 δηλαδή έξι μέρες πριν την κατάθεση του σχεδίου και μια μέρα πριν το δημοτικό συμβούλιο και το τελευταίο, το ενέκρινε πέντε μέρες πριν την κατάθεση. Και όλα αυτά για ένα σχέδιο που «δουλευόταν» για δύο χρόνια, κατά δήλωση του αντιδημάρχου προγραμματισμού. Μάλλον δουλευόμαστε μεταξύ μας!

Η στρατηγική του Δήμου να εντάξει έργα με μεγάλο βαθμό ωριμότητας είναι συζητήσιμη και κατανοητή. Αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο, όμως, είναι ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα τέτοιο σχέδιο στο σύνολό της. Δεν το πιστεύει, δεν το κατανοεί – ακόμα και στα υψηλότερα κλιμάκια  –  και το αντιλαμβάνεται ως τη μόνη ευκαιρία να κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό σόου που θα έχει ελάχιστα απτά αποτελέσματα για το Δραμινό πολίτη. Η όλη μέχρι τώρα πορεία τους αυτό επιβεβαιώνει. Εμείς, ευχόμαστε το σχέδιο του δήμου Δράμας τελικά να επιλεγεί να χρηματοδοτηθεί γιατί σήμερα υπάρχει ανάγκη για κάθε ευρώ που μπορούμε να πάρουμε. Σε εκείνη την περίπτωση, ελπίζουμε το ΒΑΑ να μην αποτελέσει ακόμη ένα όχημα για αδιαφάνεια και εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων.

Το μόνο που μπορεί να περιμένουμε μετά από την πρώτη διετία Μαμσάκου, είναι η ανατροπή αυτής της ξεπερασμένης και παλαιοκομματικής διοίκησης. Και επειδή η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει δώσει ούτε ένα δείγμα ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, το αντίθετο μάλιστα, το Project Δραμα 2020 μπορεί και θα αποτελέσει το χώρο που με τη σύμπραξη κι άλλων θα ζυμωθεί το πραγματικά νέο, ρηξικέλευθο, δίκαιο και προωθημένο μοντέλο διακυβέρνησης για να ξεφύγει η πόλη οριστικά από τα βαρίδια των νοοτροπιών του παρελθόντος.

Ομάδα τύπου Project Δράμα 2020

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

 

Η Γενική  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  ΑΜΘ ενημερώνει  τους  κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, ότι υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009,  όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα, για το έτος 2016, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους  αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 12η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει την 30η Νοεμβρίου του 2016, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών έχουν όλοι οι Αμπελουργοί που κατέχουν πάνω από ένα (1) στρέμμα οινοποιήσιμων  ποικιλιών αμπέλου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα-αποζημιώσεις ΕΛΓΑ κ.λ.π.) υποβάλλεται μηδενική δήλωση συγκομιδής με συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων.

Η μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης συνεπάγεται αποκλεισμό του παραγωγού από προγράμματα (Αναδιάρθρωση αμπελώνων, Χορήγηση δικαιώματος από το Εθνικό Αποθεματικό), μέτρα της νέας ΚΟΑ (Κοινή Οργάνωση Αγοράς) καθώς και επιβολή διοικητικών ποινών, όπως η μη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Συσκέψεις στην Περιφέρεια για θέματα Natura 2000 και Τουρισμού σε Δράμα, Καβάλα και Θράκη

 

Παρουσία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γεώργιου Παυλίδη πραγματοποιήθηκαν σήμερα 13/9/2016 στην Κομοτηνή, δύο συσκέψεις με θέματα που αφορούν άμεσα την Περιφέρεια.

Η πρώτη σύσκεψη αφορούσε  θέματα Natura 2000, για το νέο σχέδιο που προτείνεται από την Κυβέρνηση, το οποίο όμως τελεί υπό ασφυκτική ημερομηνία και ουσιαστικά χωρίς διαβούλευση με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ο τόπος.

Ήδη είχαμε σοβαρά προβλήματα, στη χερσαία περιοχή της Περιφέρειάς μας, λόγω απαγορεύσεων τα οποία προσπαθούν να τα επεκτείνουν και στη θαλάσσια ζώνη. Με κοινή συμφωνία όλων αποφασίστηκε να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση προς όφελος και του τόπου και του περιβάλλοντος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Καβάλας κ. Θ. Μαρκόπουλος, Δράμας κ. Α. Πατακάκης, Ροδόπης κ. Χρ. Μέτιος, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Περιβάλλοντος κ. Κ. Βενετίδης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Ν. Εφραιμίδης, η Εκτελεστική Γραμματέας κα. Ζωή Κοσμίδου, οι Γενικοί Δ/ντές Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακοί παράγοντες του Περιβάλλοντος και της Αλιείας, οι Σύλλογοι Αλιέων από όλη την Περιφέρεια και φυσικά ο Δ/ντης του ΙΝΑΛΕ κ. Α. Καλλιανιώτης.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Όταν το 1996 προσδιορίστηκε η RAMSAR και στη συνέχεια η NATURA για την περιοχή μας, είχε πάρα πολλές αυθαιρεσίες. Ο τόπος χρειάζεται φύλακες ανάπτυξης, όπως αποφασίσαμε και στο χωροταξικό οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος της αλιείας, του περιβάλλοντος και της τουριστικής ανάπτυξης. Δεν μπορεί για την  προστασία της χελώνας, για την οποία άλλωστε φροντίζουμε, να απαγορεύσουμε όλες τις δραστηριότητες σε όλο τον τόπο μας. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεύτερη σύσκεψη, για τα θέματα προγραμματισμού του Έτους Τουρισμού 2017, στην οποία προσδιορίστηκαν οι καίριες δράσεις για την παρουσίασή του, και οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθούν οι σπουδαίες εκδηλώσεις, καθώς και το περιεχόμενό τους.

Στην ανωτέρω σύσκεψη συμμετείχαν προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη, οι χωρικοί και οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, η Εκτελεστική Γραμματέας όπως ανωτέρω, ο Εντεταλμένος Τουρισμού  κ. Αμοιρίδης και ο Γενικός Δ/ντης Προγραμματισμού κ. Καλούδης.

Ακολούθησε αυτής τεχνική συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και των Γενικών Δ/νσεων Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων υλοποίησης των έργων Τουρισμού του 2017, κυρίως των εντασσομένων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

Εκλογές στο Σωματείο ΑμεΑ Ν.Δράμας

 

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, από τις 09.00 το πρωί έως 15.00μμστα γραφεία του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας Γ.Ζερβού 38 (πρώην στρατολογία)

Μετά από απόφαση του Δ.Σ και όπως ορίζει το καταστατικό του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας, θα διεξαχθούν εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας για την 1η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠομΑμεΑ και για την ανάδειξη εκπροσώπων για το 9ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ., την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρες από 09.00 έως 15.00μμ, στα γραφεία του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας Γ.Ζερβού 38 (πρώην στρατολογία).

Προκειμένου να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα υποχρεούστε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ταυτότητά σας! 

Όσα μέλη επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως εκπρόσωποι του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Δράμας για την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠομΑμεΑ και για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ. , παρακαλούνται όπως πράξουν τούτο μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.00 το μεσημέρι στα γραφεία του Σωματείου.

 

Εκδηλώσεις στη Δράμα για την 14η Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών

 

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 14ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών  θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16/09/2016 στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας Δράμας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α. στην προσπάθεια της να προσελκύσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει περισσότερους Εθελοντές Αιμοδότες έχει εντάξει στο θεσμικό της πλαίσιο από το 2002 και την ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την διάδοση του Εθελοντικού Κινήματος.

Η Φλόγα της Αγάπης όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, περνάει από όλες τις πόλης της Ελλάδας, μέσα από ένα κλίμα γιορτής, για να καταλήξει στο τέλος, στην πόλη όπου φιλοξενεί την Αμφικτιονία.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δράμας για την επίσκεψη κλιμακίου βουλευτών της ΝΔ

 

Mε δελτίο τύπου η ΝΟΔΕ Δράμας επιβεβαιώνει ουσιαστικά την πληροφορία που είχε δημοσιεύσει πριν απο τις προηγούμενες  ημέρες η dramini.gr σχετικά με την έλευση κλιμακίου βουλευτών της ΝΔ στην Δράμα. Στην σχετική ανακοίνωσή της η ΝΟΔΕ αναφέρει :

Η Ν.Ο.Δ.Ε. Δράμας ανακοινώνει, ότι στις 14/09/2016, ημέρα Τέταρτη θα επισκεφτεί την πόλη της Δράμας κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.

Το κλιμάκιο θα αποτελούν:
1.    Η βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Ν.Δ., Κεραμέως Νίκη.
2.    Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης, Καραγκούνης Κων/νος.
3.    Ο βουλευτής Β’ περιφέρειας Θες/νίκης, Αναστασιάδης Σάββας.
Το κλιμάκιο θα συνοδεύουν ο βουλευτής  της Ν.Δ. Δράμας, Κυριαζίδης Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Ν.Ο.Δ.Ε. Δράμας, Ανδρούτσος Αθανάσιος με στελέχη της Ν.Ο.Δ.Ε. Δράμας.

Ο Πρόεδρος της Ν.Ο.Δ.Ε. Δράμας.
Αθανάσιος Ανδρούτσος

Copyright 2010 - 2016, 66100.gr

Ό,τι ψάχνεις, είναι εδώ!
Σίγουρα | Φθηνά | Επαγγελματικά